Vanster and lei

Grup Read, una imatge renovada.

Grup Read neix com a nova marca i n’hem fet la identitat, aplicació en comunicacions, catàlegs i flota de vehicles i trajos. Una imatge global per a una nova marca que es transforma però recull l’experiència i solidesa d’una marca amb molts anys de vida.

Client:
Grup READ
Serveis:
Web, Branding, Reports & brochures
Link del projecte:
grupread.com

Projectes relacionats.

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

© All rights reserved. Powered by VLThemes.